Helaas is de Massagepraktijk door Covid-19 opnieuw gesloten. We hopen op 8 februari 2021 weer open te gaan.

———————————————————————————————————

Het Covid-19 (Corona) virus houdt iedereen bezig.

Gelukkig is de Massagepraktijk per 11 mei 2020 weer open! Maar omdat het Corona virus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

Alleen mensen die met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM kunnen een afspaak maken.

U kunt dus geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
Kwetsbare personen en mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
* afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
* chronische hartaandoeningen;
* diabetes mellitus (suikerziekte);
* ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
* verminderde weerstand tegen infecties:
– door medicatie voor auto-immuunziekten,
– na orgaantransplantatie,
– bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
– bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
– bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
– een hiv-infectie (in overleg met behandelaar).

U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten heeft:
a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree

Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken.

Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik er uiteraard onder de gegeven omstandigheden alle begrip voor.

Aanvullende maatregelen in mijn praktijk
Wat vraag ik van u?

* Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
* Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd.
* Kom alleen.
* Bij binnenkomst wordt u handalcohol aangeboden.
* Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen.
* Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan contact op.
* Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen worden uiteraard niet in rekening gebracht.
* Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1.5 meter afstand.

Mijn voorzorg maatregelen:
* Uiteraard heb ik geen ziekteverschijnselen.
* Ik geef geen hand bij binnenkomst maar zoals altijd lach ik naar u.
* Na iedere klant reinig en desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken.
* De behandelkamer wordt voldoende geventileerd.
* Ik plan meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

Ik kijk er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van mij gewend bent. Over verdere ontwikkelingen zal ik u blijven informeren.

Blijf gezond!